Thích Facebook

Từ khóa “tai facebook” bổng dưng được tìm nhiều
Thích Facebook 8 0
8 0

Từ khóa “tai facebook” bổng dưng được tìm nhiều

Một điều bất ngờ về facebook đó chính là sự cố làm “treo” hàng loạt điện thoại trong ngày 14-08. Facebook là mạng xã hội được sử dụng rất rộng…

Tagged: , , ,