Các câu hỏi tìm hiểu về ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM

Category: Giải trí 24 0

Ngày 26/3 là ngày gì và ý nghĩa của ngày ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Ngày này thường các đơn vị thường tổ chức các cuộc thi báo tường mang chủ đề vè Đoàn hay các chương trình tìm hiểu kiến thức về ngày này.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?

Đáp án
Đáp án: 26/3/1931

Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào thời gian nào?

Đáp án
Đáp án: 1925

Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?
Đáp án
Đáp án: Bác Hồ

Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai trực tiếp phụ trách và lãnh đạo?

Đáp án
Đáp án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đoàn ta dấy lên một phong trào thanh niên tình nguyện ra chiến trường cứu nước. Đó là phong trào gì?
Đáp án
Đáp án: Thanh niên xung phong

Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Đáp án
Đáp án: Lý Tự Trọng, 17 tuổi

“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác…” Câu nói bất hủ trên là của ai?

Đáp án
Đáp án: Lý Tự Trọng

“Mùa hoa Lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ, sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng”, người ấy là ai?

Đáp án
Đáp án: Võ Thị Sáu

Từ ngày mới thành lập cho đến nay Đoàn đã mấy lần đổi tên? Tên gọi đầu tiên của Đoàn là gì?

Đáp án

Đáp án: 7 lần, Đoàn TNCS Đông Dương

  • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh


Hãy cho biết ý nghĩa chiếc huy hiệu Đoàn là gì?

Đáp án
Đáp án: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ lâu, câu nói này đã trở thành khẩu hiệu của tuổi trẻ:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”

Hãy cho biết câu nói nổi tiếng này là của ai?

Đáp án
Đáp án: Hồ Chí Minh

Câu nói: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” nằm trong bài hát nào?

Đáp án
Đáp án: Lời Bác dạy thanh niên

Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?
Đáp án
Đáp án: Thanh niên làm theo lời Bác (Hay còn gọi là Đoàn ca) – Sáng tác: Hoàng Hà

Em có thể kể tên một vài bài hát về ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Đáp án
Đáp án: Anh ba Hưng, Lên Đàng, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Bác đang cùng chúng cháu hành quân,…

Theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X Độ tuổi để xét kết nạp Đoàn là bao nhiêu?

Đáp án
Đáp án: Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi. 
 

Đối tượng được xét kết nạp Đoàn viên danh dự là gì?

Đáp án
Đáp án: Những người đã trưởng thành đoàn có tâm huyết, có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội, đồng ý làm đoàn viên danh dự

Add Comment